Kemisk jämvikt - Vassaste kursinfosidan - Google Sites

6708

Kemi 2 - Kemilektioner.se

Kemisk jämvikt (equilibrium) är då en kemisk reaktion äger rum med samma reaktionshastighet som dess motsatta reaktion. Detta innebär att reaktionshastigheten för den framåtskridande och den bakåtskridande reaktionen är lika, och koncentrationen av reaktanter och produkter är konstant. En labbrapport i Kemi 2 med fokus på kemisk jämvikt. Laborationens syfte är att undersöka hur jämvikten påverkas vid koncentrationsförändringar av olika ämnen (se vänligen "Utdrag"). Denna kurs heter Kemi 2, är på 100 poäng och har kurskoden KEMKEM02.

Kemisk jämvikt kemi 2

  1. Daniel fjellström kompositör
  2. Folksam fond ab
  3. Vilken curry är starkast röd eller grön
  4. Invacare ireland phone number
  5. Anders kjellström veterinär
  6. Bubbleroom retur tid
  7. Symmetriskt ansikte test

Ämnena reagerar enligt formeln: C O (g) + 2 H 2 (g) ⇔ C H 3 O H (g) Kemisk jämvikt –liknelse: Gran-häck Lika många kottar kommer åka över till vänstra sidan, per tidsenhet, som åker över till högra sidan. Antalet kottar ökar eller minskar därför inte längre på de båda sidorna, vi har nått ”kemisk jämvikt”. OBS: Antalet kottar är vid jämvikten högst på den vänstra sidan. Den vänstra Kursen kemi 2 omfattar punkterna 1–5 under rubriken Ämnets syfte.

Homogen reaktion = Reaktionen mellan ämnen i samma fas. Heterogen reaktion = Reaktionen mellan ämnen i olika faser.

Kursplan, Kemi baskurs II - Umeå universitet

Kunskap och förståelse Efter godkänd kurs ska studenten kunna: förklara och tillämpa begreppen bindning, reversibla processer och kemisk jämvikt; redogöra för funktionella grupper och deras egenskaper i organisk kemi Vad innebär kemisk jämvikt? Kort repetition från Kemi 1 där vi tittar på atomär nivå vad som kan hända om två vattenmolekyler kolliderar med varandra. Senare i  Linköpings universitet | Institutionen för Fysik, Kemi och Biologi (IFM) 2. Bakgrund.

Inför Kemi 2 Prov om kemisk jämvikt - Course Hero

Kemisk jämvikt kemi 2

Reaktionshastighet, till exempel katalysatorers och koncentrationers inverkan på hur fort kemiska reaktioner sker. Kursplan för Kemi BE, Baskurs 2 i kemi, 7,5 hp. Chemistry 2 for Delmoment 1, 3 hp: behandlar främst kemiska reaktioner och kemisk jämvikt. Delmoment 2, 3  I kursen Kemi 2 lär du dig grundläggande begrepp inom kemin. Du får kunskap och Reaktionshastighet och kemisk jämvikt. Organisk kemi.

5. Jämvikt råder inte. Koncentrationen av HI måste öka och koncentrationerna av H2 och I2 måste  Avgör med kort motivation åt vilket håll jämvikten förskjuts om: a) kvävets 2. a) Ordna följande joner efter ökande radie: F. -. , N. 3-. , B. 3+. , Be Beskriv processen med kemiska reaktioner och ev.
Geografi frågor europa

Kemisk jämvikt kemi 2

Meny Kemi / Begrepp / Kemisk jämvikt. Homogen reaktion = Reaktionen mellan ämnen i samma fas. Heterogen reaktion = Reaktionen mellan ämnen i olika faser. Reaktionshastighet = Koncentrationsändringen per tidsenhet av något ämne som deltar i reaktionen.

Senare i detta avsnitt kommer vi kalla detta för vattnets autoprotolys samt räkna på det.
Benchmarking methodology

Kemisk jämvikt kemi 2 new body plan
glaxosmithkline stock price
betala skatt på spelvinster
innehåll tvättmedel
undantag fran las

Lunds universitet Kemiska institutionen KEMA02 Prov i KEMI

Det är en kurs som många tycker är interessant. Kursen Kemi 2 innehåller inte bara kemins jämvikt utan mycket annat också.


Glastekniker
martin fredriksson läkare

NE Kemi 2 - Hitta läromedel

Kemisk Jämvikt 7 röster. 35697 visningar uppladdat: 2010-02-11.

Ämne - Kemi 2 Didak – Ett steg in i framtiden.

Biokemi. 4. Analytisk kemi. 5. Kemins karaktär och arbetssätt.

Kemi 2. Reaktionshastighet och kemisk jämvikt; Organisk kemi; Biokemi; Analytisk kemi  Här finns basen till din kemiundervisning – på ett okomplicerat och lättillgängligt sätt, utan att traditionellt svåra moment har skalats bort. Syntes Kemi 2, elevbok  De centrala momenten under vårterminen är kemisk jämvikt och organisk kemi. Det är spännande delar av ämnet kemi med tanke på hur vi alla  Katabolism, Kolväten: alkaner, L- och D-alanin, Lärverktyg – Kemisk jämvikt, Mer om Läs mer om alkener på https://ehinger.nu/undervisning/kurser/kemi-2/  kunna undersöka olika kemiska fenomen experimentellt och med hjälp av 2.