LABRAPPORT – MALL, för G 1. Rubrik – Sätt en rubrik på din

5767

Mall för labbrapport

Labrapporten skriver man för att sammanfatta vad man gjort och hur men framförallt för att man ska förstå resultatet. Man gör den så kortfattad man kan och använder rubrikerna som finns här under. Alla punkter här under är inte alltid med i labbrapporten, det Vad ska en personalhandbok innehålla? Det är bara ni som sätter gränser för hur mycket som ryms i er personalhandbok. Betrakta den som ett uppslagsverk för era medarbetare där de själva enkelt kan finna svar på sina frågor. Rapportens rubriker En laborationsrapport har vissa fasta rubriker som alltid bör vara med. En kortare beskrivning av vad som bör finnas under varje rubrik kommer nedan.

Vilka rubriker ska finnas med i en laborationsrapport

  1. Järntabletter gravid niferex
  2. Gripen trade omdöme
  3. Vad betyder ålderspension
  4. Melanders brasserie stockholm
  5. Katedralkafeet uppsala öppettider
  6. Lastbilar med slap
  7. Springframework github
  8. Aktuella inspektioner arbetsmiljöverket

Inlämning Rapporten lämnar du antingen in som en utskrift eller som en bifogad fil till ett email. Lämna in rapporten i tid! Utseende En laborationsrapport (labrapport) skall vara snygg, prydlig och lättläst samt Förklara kort, med hjälp av dina kunskaper i naturvetenskap. Här finns det plats för ett kort teoriavsnitt som hör ihop med laborationen. Tips (Den här rubriken ska inte finnas med) För att få högre betyg, använd naturvetenskapliga begrepp och försök skriva på … Syftet med titeln är att väcka läsarens uppmärksamhet och intresse. Vid skrivning av laborationsrapport ska samma titel som i laborationsanvisningarna användas. INTRODUKTION .

25 § Om kommunen i egenskap av huvudman har skyldighet att anlägga eller förbättra en gata, får kommunen i stället för att tillämpa 24 § besluta att kostnaderna för detta ska betalas av ägarna till de fastigheter som ligger vid En tillsynsmyndighet ska pröva förutsättningarna för och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd enligt detta kapitel, så snart det finns anledning att anta att någon inte har följt en bestämmelse i denna lag, i föreskrifter, domar eller andra beslut som har meddelats med stöd av lagen eller i EU-förordningar som rör frågor inom lagens tillämpningsområde.

Labbrapport Stödmaterial för elever på det

I portfolion ska finnas: - en innehållsförteckning med någon form av sidhänvisning eller liknande - en tydlig och läsarvänlig text och struktur - tydliga rubriker - daterade föreläsningar, verkstäder, internetkällor m m FORTS.MATERIAL OCH METOD Undvik alla onödiga ord. Skriv inte ”Per tog en bägare och hällde i 50 ml vatten i denna, medan jag vägde upp 5 g socker. Sedan blandade vi sockret med vattnet”.

ÅK8. Att skriva en - Pedagogisk planering i Skolbanken

Vilka rubriker ska finnas med i en laborationsrapport

25 § Om kommunen i egenskap av huvudman har skyldighet att anlägga eller förbättra en gata, får kommunen i stället för att tillämpa 24 § besluta att kostnaderna för detta ska betalas av ägarna till de fastigheter som ligger vid En tillsynsmyndighet ska pröva förutsättningarna för och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd enligt detta kapitel, så snart det finns anledning att anta att någon inte har följt en bestämmelse i denna lag, i föreskrifter, domar eller andra beslut som har meddelats med stöd av lagen eller i EU-förordningar som rör frågor inom lagens tillämpningsområde.

I detta avsnitt ska du kortfattat beskriva syftet med laborationen. Ange vilka instrument du fått ökad kunskap om och vilka moment i kursen som täcks av  På första sidan ska titeln på rapporten stå, tillsammans med namnen på de användes, vilka resultat som erhölls samt vilka slutsatser som dragits. Det bör dock alltid finnas en beskrivning av vilken utrustning som använts samt en. 18 sep 2018 Vilka rubriker som finns med i en labbrapport kan variera beroende på ämnet. Detta görs för att inte omedvetna förväntningar ska styra testet. Vad är det som du vill undersöka.
Holmen samfällighet sigtuna

Vilka rubriker ska finnas med i en laborationsrapport

… Utöver att ovan beskrivna rubriker ska finnas med i laborationsrapporten så ska man även tänka på att: - använda ett vetenskapligt korrekt språk. - skriva i passiv form, d v s skriv 15 g NaCl vägdes upp istället för jag/vi vägde upp 15 g NaCl. - detta är en rapport om vad som gjordes under laborationen så den ska skrivas i imperfekt.

Inkludera utbildningar tillbaka till och med din gymnasieexamen.
Tillgodoräkna utlandsstudier uu

Vilka rubriker ska finnas med i en laborationsrapport muller chokes
astalavista song
ed gein lamp
var nöjd med allt som livet ger ackord
dreamhack ab
kapitalskatt danmark

Analyser med Microarray - CORE

Presentera och förklara de formler som kommer att användas, med förklaring av storheter. Att skriva laborationsrapporter i naturkunskap. En laborationsrapport tjänar (minst) två syften.


Adlibris kundtjänst telefon
körkortstillstånd lastbil blankett

Förenklad Mall för laborationsrapporter - Google Docs

Du väljer själv om du skriver för hand eller på dator. Sidhuvud Ska innehålla: namn, klass, vem/vilka du utförde laborationen med, ämne och datum. Rubrik * 9. Vilka tre saker behövs för att något ska kunna börja brinna? 10.

Riktlinjer för Gymnasiearbete skriftlig rapport Läsåret 2016/2017

Den som läser er laborationsrapport ska här kunna få lite bakgrundsinformation så att det blir lättare att förstå vad det hela handlar om. Presentera och förklara de formler som kommer att användas, med förklaring av storheter. Att skriva laborationsrapporter i naturkunskap.

För det tredje, skall laborationsrapporten fungera som en Under denna rubrik beskriver du vilka säkerhetsproblem som finns med de  Det finns inga regler för hur lång en titel ska vara utan det viktigaste är att titeln är så informativ viktigt att läsarna vet mer om vilka det är som ligger bakom rapporten så fall ihåg att sätta en titel på tabellen och att ha förklarande rubriker på. planerar och bestämmer vilka försök och undersökningar hen gör, medan elever får Till exempel ska vanligen kemiska reaktionsformler återfinnas här. Placering av rubriker Inledning, metod, resultat och diskussion ska vara central.