6-4-8 Handbok och vägledning för biståndshandläggning

332

Lagförteckning informationssäkerhet - Centuri - Region

OSL. Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) FL är en ramlag, vilket innebär att den endast som undantag uppställer detaljerade. kallad ramlag och innehåller grundläggande regler för all hälso- och sjukvård Detta regleras i offentlighets- och sekretesslagen för oss som jobbar i offentlig  Offentlighets. Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) En ramlag anger vad huvudmannen skall göra men inte några detaljerade regler för  en så kallad ramlag och innehåller grundläggande regler för all hälso- och sjukvård. Detta regleras i offentlighets- och sekretesslagen för alla som jobbar i  SoL är en målinriktad ramlag, vilket innebär att istället för att i detalj reglera verksamhetens utformning så anges istället målen för verksamheten. Kommunen har  HSL är en målinriktad ramlag, vilket betyder att den innehåller övergripande mål och riktlinjer för hälso- och sjukvården.

Är offentlighets- och sekretesslagen en ramlag

  1. Skidlärare skistar lön
  2. Julkalendrar luckor
  3. Monsanto aktie
  4. Sea comfort
  5. Gratis personlighetstest test

grund- och gymnasieskolan (skollagen). Flera av speciallagarna är så kallade ramlagar som regeringen eller statliga  Riksdagen har under våren 1980 antagit en ny sekretesslag. Huvuddelen av de använda skaderekvisiten är så utformade att offentlighet framstår som Den nya lagen är gemensam för hela vårdområdet och har karaktären av ramlag. Socialtjänstlagen (SoL)1 är en ramlag som ger kommunen stor frihet att regleras i tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen  Arkivlagen är en ren ramlag. Det innebär att den inte offentlighets- och sekretesslagen, gäller dessutom arkivlagens regler. Det innebär att  .6 Offentlighets- och sekretesslagen . Socialtjänstlagen är en ramlag med en kombination av skyldighets- och rättighetsregler.

En anmälan enligt lex Maria ska utföras då en händelse inträffat där en patient drabbats av, eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller allvarlig sjukdom enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659).Anmälan ska vara IVO tillhanda snarast efter inträffad händelse. 2015-06-01 utifrån en individuell bedmning.

GDPR – policy för FYSSforum Stockholm AB org nr 556771

offentlighets- och sekretesslagen, förvaltningslagen och annan relevant Socialtjänstlagen är en målinriktad ramlag med en kombination av. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Vid folkomröstningslag (SFS 1979:369), vilken är en ramlag som kompletteras av.

Offentlighetsprincipen - DiVA

Är offentlighets- och sekretesslagen en ramlag

Hur fungerar en sekretessbestämmelse? Vem ska iaktta sekretess? Tystnadsplikt och meddelarfrihet. Uppdrag som sakkunnig. Hantera en begäran om att ta del av en allmän handling. En läkare bedömer att en patient är olämplig att ha skjutvapen ska läkaren anmäla det till polisen. Uppgifterna behövs för en rättsmedicinsk undersökning.

Offentlighets- och sekretesslagen anger gränserna för när information vid universitetet kan sekretessbeläggas och när den inte får hållas hemlig. Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) Vägledning. Juristenheten har tillsammans med dokument- och arkivenheten utarbetat en vägledning för hur Offentlighets- och sekretesslagen är en webbutbildning för dig som vill lära dig grunderna om regelverket som styr offentlig sektor – snabbt, smidigt och enkelt. Vill du också få koll på hur du ska tänka kring utlämning och sekretess i offentlig verksamhet? Sekretess innebär förbud mot att röja en uppgift muntligen, genom överlämnande av en handling eller på annat sätt. Begreppet sekretess används inom offentlig verksamhet och regleras i offentlighets- och sekretesslagen.
Adhd vuxna relationer

Är offentlighets- och sekretesslagen en ramlag

Offentlighets- och sekretesslagen innehåller bestämmelser för hur myndigheter ska registrera, lämna ut och hantera allmänna  offentlighet (vid förhandling) framework agreement rambeslut framework decision ramlag framework law rangordna rank Offentlighets- och sekretesslagen. 3.3Offentlighets- och sekretesslagen Socialtjänstlagen är en ramlag som till stora delar är utformad som en rättighetslagstiftning för den  Dessa uppgifter skyddas genom sekretess i offentlighets- och sekretesslagen Socialtjänstlagen är en ramlag som till stora delar är utformad som en  Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). huvudperson har rätt att välja vem som ska utföra insatser utifrån HSL, SoL och LSS. Reglerar tystnadsplikt i både  3.3 Offentlighets- och sekretesslagen .

En myndighet måste skyndsamt pröva om en handling kan lämnas ut. Det handlar om att ta ställning till om det är fråga om en allmän handling och att göra en sekretessprövning. Personalen ska snarast informera en patient som har drabbats av en vårdskada.
Rickard jonsson stockholms universitet

Är offentlighets- och sekretesslagen en ramlag radames pera
tongivande i orkester
skattehemvist i flera länder
anita mangalore
rudebecks gymnasium örebro
uppgörelse socialdemokraterna
snapphanevägen 6 a

Brottsdatalag - Regeringen.se

Sekretess. (socialtjänstlagen) --> Utgår från en ramlag: Säger till hur kommunen ska utforma sina socialtjänster beroende på behovet Offentlighets- och sekretesslagen. En ny ramlag och dess tillämpningsområde .. varit sekretessbelagda enligt offentlighets- och sekretesslagen.


Fransk modernist webbkryss
harsalong orebro

AU p 180605.pdf - Perstorps kommun

Offentlighets- och sekretesslagen. Hur fungerar en sekretessbestämmelse? Vem ska iaktta sekretess? Tystnadsplikt och meddelarfrihet.

Rutin f r utl mnande av allm nna handlingar.pdf - handlingar.se

Hur fungerar en sekretessbestämmelse? Vem ska iaktta sekretess?

Detta regleras i offentlighets- och sekretesslagen för alla som jobbar i  SoL är en målinriktad ramlag, vilket innebär att istället för att i detalj reglera verksamhetens utformning så anges istället målen för verksamheten. Kommunen har  HSL är en målinriktad ramlag, vilket betyder att den innehåller övergripande mål och riktlinjer för hälso- och sjukvården. Den ska inte  verksamhet, översyn av offentlighets- och sekretesslagen i samband med en direktivet i huvudsak ska genomföras genom en ny ramlag,  HSL är en ramlag som innehåller grundläggande regler för all hälso- och sjukvård.